«این سرویس مختص کاربران ایرانی طراحی شده است و تنها از IP های کشور ایران قابل دسترسی است.»
در صورتی که داخل ایران هستید و از انواع VPN استفاده می‌کنید، لطفا VPN خود را قطع کنید. چنانچه همچنان مشکل پابرجا بود، لطفا IP خود را برای بررسی موضوع به آدرس زیر ارسال کنید.

info [at] shatelland [dot] com

This service is provided for Iranian users exclusively.